27 lutego 2024

Ogłoszenie naboru do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem .

Program realizowany będzie od marca 2024 r. do grudnia 2024 r.

Karty zgłoszeniowe należy składać od 27 lutego do 01 marca 2024 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

 

Do pobrania:

ogłoszenie

program

Załącznik 7

Załącznik 15

Ostatnie wpisy

tel. 43 824 99 90

email: sekretariat@pcprzdunskawola.pl