Sprawozdania finansowe      

  Powrót do strony głównej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli...

NASZ ADRES:

 

ul. Dąbrowskiego 15

98-220 Zduńska Wola

tel./fax: 43 824 99 90; 43 824 99 99

e-mail:sekretariat@pcprzdunskawola.pl

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie pełnią istotną rolę w ochronie praw dziecka, wspieraniu rodzin w kryzysowych sytuacjach oraz promowaniu dobra dziecka i dobra rodziny.

  • Wsparcie rodzin: PCPR oferuje pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów życiowych, wzmocnieniu więzi rodzinnych oraz budowaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania.

  • Pomoc w sytuacjach kryzysowych: PCPR udziela wsparcia w sytuacjach nagłych, takich jak przemoc domowa czy inne kryzysy rodzinne.

  • Opieka nad dziećmi: PCPR nadzoruje sprawy związane z opieką nad dziećmi, w tym przypadki zagrożenia ich zdrowia, życia lub prawidłowego rozwoju.

  • Adopcje i pieczy zastępczej: PCPR zajmuje się procedurami adopcyjnymi oraz organizuje pieczę zastępczą dla dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić właściwej opieki.

  • Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej: PCPR współpracuje z innymi instytucjami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i samorządami w realizacji zadań z zakresu polityki społecznej.

Sprawy, które pomożemy Ci rozwiązać...

Struktura organizacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

 

1.Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli kieruje:

    Dyrektor – Pani Magdalena Sobczyk-Wierzbicka

2.W strukturze organizacyjnej wyodrębnia się zespoły oraz samodzielne jednoosobowe stanowiska pracy:    

2.1.Zespół ds. pomocy i integracji społecznej oraz ds. świadczeń:

- Edyta Ożadowicz      - aspirant pracy socjalnej;

 

2.2.Satanowisko ds. świadczeń:

-Joanna Pokora - inspektor

 

2.3.Zespół ds. pieczy zastępczej:

- Alicja Sowińska - starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator;

- Katarzyna Piotrowska – psycholog;

- Izabela Woźniak- młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej;

- Anna Fajkowska- młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej;

-Anna Stępień- pracownik socjalny;

 

2.4. Zespół ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych:

- Małgorzata Knieć - pomoc administracyjna;

- Iwona Ławniczak  - pomoc administracyjna;

 

2.5.Zespół ds. księgowo-finansowych:

- Edyta Sarnik - główna księgowa;

- Aneta Krupa-Rębek –  starsza księgowa;

- Agnieszka Szewczyk - pomoc administracyjna;

- Anita Lis - pomoc administracyjna;

 

2.6.Zespół ds. kadrowo-płacowych:

- Sylwia Merdała– podinspektor ds. kadr i płac.

 

2.7.Zespół ds. administracyjno-organizacyjnych:

- Agnieszka Kosecka – inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych;

 

2.7.Stanowisko ds. świadczeń

-Joanna Pokora - inspektor

 

3.W strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli działa Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zduńskiej Woli, w którym pracują:

- Spurtacz-Ojrzyńska Róża - psycholog;

Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

tel. 43 824 99 90

email: sekretariat@pcprzdunskawola.pl